56 99 92 00
post@bbf.no

En kausjonist er en person som stiller kausjon for andres gjeld. Det vil si at man er solidarisk ansvarlig for at hovedlåntaker betjener sitt lån i henhold til nedbetalingsavtalen. Kausjon er et rettslig begrep som vil si å være medansvarlig for andres gjeld. Dersom hovedlånta misligholder gjelden sin kan kreditor kreve at kausjonisten skal betale. Kreditoren vil kunne kreve hele beløpet hos kausjonisten. Man vil likevel alltid prøve å få betalt av hovedlåntaker først. Dersom kausjonist må betale for hovedlåntaker vil man ha rett til å kreve dette beløpet tilbakebetalt av hovedlåntaker. Dette kalles regress.

Man skiller mellom selvskynderkausjon og simpel kausjon. Med en selvskynderkausjon vil kreditor kunne kreve betaling hos kausjon med en gang betaling uteblir fra hovedlåntaker. Dette uavhengig av om låntaker faktisk kan betale. Dette vil si at kausjonisten både garanterer for låntakerens betalingsevne og betalingsvilje. Ved simpel kausjon garanteres det kun for betalingsevnen. Det betyr at kreditor må gjennomføre visse tiltak for å forsøke å få betalt hos låntaker før han søker dekning hos kausjonist. Det må dermed i dette tilfellet være klart at det ikke finnes betalingsevne hos låntaker før man krever betaling.

Ifølge loven kreves det at kausjonisten skal forstå hva man skriver under på og forstå konsekvensene av å være kausjonist. Det er strenge retningslinjer i forhold til informasjonsdeling. Kausjonisten skal blandt annet ha skriftlig informasjon om størrelse, løpetid, kostnader, risiko, sikkerhet, forsikring og andre forhold av betydning. Dersom lånet misligholdes plikter banken å informere kausjonisten innen tre måneder. Dersom betalingsproblemer hos låntaker anses som «forbigående», trenger ikke banken informere. Kausjonisten skal slippe ansvar dersom informasjonsplikten ikke er fulgt.

Søk her