56 99 92 00
post@bbf.no

Forbrukslån er et lån som en kan få uten å stille noen form for sikkerhet. Ved vanlige lån stilles det som regel sikkerhet i bolig, bil etc. Dette er ikke nødvendig med et forbrukslån på grunn av mangelen på sikkerhet ter kredittinstitusjoner som tilbyr forbukslån større risiko enn ved vanlige lån. Dette gjør at det normalt kreves en høyere rente for å kompensere for den høyere risikoen. Man vil derfor oppleve at rentene som tilbys ved forbrukslån alltid vil være høyere enn eksempelvis ved et boliglån hvor banken har sikkerhet i boligen. Nedbetalingstiden er også noe kortere ved et forbrukslån. Vanligvis vil man kunne låne alt fra kr. 1000 til kr. 350 000 i inntil 15 år. Uavhengig av hvor lang løpetid lånet legges opp til vil man alltid kunne foreta ekstra innbetalinger eller innfri hele lånesummen når man selv ønsker.

Et forbrukslån kan benyttes til det man måtte ønske. Kun i spesielle tilfeller vil kredittinstitusjonen kreve å vite hva forbrukslånet skal brukes til. Dette vil gjelde i tilfeller hvor låneformålet kan tenkes å påvirke saksbehandlingen. For å få et forbrukslån må man være over 20 år, og uten inkasso eller betalingsanmerkninger. Det foretas alltid en kredittvurdering av søkere. Her hentes det inn kredittopplysninger fra tredjepart som gir banken innformasjon om inntekt, betalingserfaring, næringsinteresser og kredittscore. Disse opplysningene vil alltid være en sentral del av søknadsvurderingen. Det er også standard prosedyre at alle søkere må dokumentere siste lønnsinntekt og siste selvangivelse. På denne måten vil banken kunne kontrollere at oppgitte opplysninger i en lånesøknad stemmer.

Flere kredittinstitusjoner tilbyr i dag ‘lån på dagen’. Dette vil si at man vil kunne få utbetalt et forbrukslån samme dag som man søker om det. Dette avhenger normalt av at alle dokumenter kan sendes elektronisk, samt at kunden kan signere lånedokumenter med Bank-ID. I disse tilfellene vil bankene vurdere og foreta kredittsjekk av søker, samt utbetale lånet på en og samme dag.

Søk her