56 99 92 00
post@bbf.no

Rente kan defineres som prisen på kapital. I forbindelse med forbrukslån er renten kostnaden av å låne penger. Den nominelle renten er den renten man årlig vil måtte betale på lånet. Denne beregnes til enhver tid av totalt utestående gjeld, og fordeles som regel over tolv ulike terminer i et år. Effektiv rente er ikke det samme som nominell rente. Den effektive rente er den renten man betaler ved et lån når alle kostnader ved renter, avdrag og lignende tas med. Når kredittinstitusjoner opplyser om nominell rente er dette renten som årlig blir beregnet av hovedstolen. Denne nominelle renten inkluderer derimot ikke termingebyr, fakturagebyr, etableringsgebyr, tinglysningsgebyr og andre kostnader som også påløper låntaker. Den effektive renten inkluderer alle disse kostnadene som påløper i tillegg til den nominelle renten. Det er summen av alle kostnadene. Når man vurderer ulike lånetilbud, er det derfor den effektive renten man bør bruke som sammenligningsgrunnlag dersom man skal ha lånet over en lengre tidsperiode.

Ved en hver form for markedsføring av ulike lån er det krav om at man opplyser om effektiv rente. Den effektive renten skal angis med lånebeløp og låneprofil som er lagt til grunn for beregningen, samt eventuelle gebyrer. Det er lovpålagt at opplysninger om den effektive renten skal fremkomme minst like tydelig som alle andre opplysninger i annonsen/reklamen. Kredittyteren er ved inngåelse av kredittavtale og ved markedsføring der det blir opplyst om kredittvilkår pliktet til å opplyse om den effektive renten for minst tre kredittbeløp, men ikke høyere enn den tilbudte kredittgrensen.

Effektiv rente skal alltid opplyses i prosent rente per år. Det vil si at man legger dammen den årlige kostnaden av den nominelle renten, etableringsgebyr, termingebyr, eventuelle tinglysningsgebyr, og andre kostnader ved lånet.

Søk her